Youtube Kids: nu ook in België

Eindelijk. Het is zover: vanaf heden is Youtube Kids ook beschikbaar in België. Denk eraan: opvoeding is belangrijker dan de restrictie maar toch: dit is een belangrijk hulpmiddel voor ouders met kinderen die toch Youtube gebruiken.

Hier meer info.

Pwned? Verbeter je beveiliging. Het is nodig.

Wederom is een datalek gesignaleerd, dit keer een slordige 87 gigabyte aan gegevens. Welke gegevens, zegt u? Wel: mailadressen en wachtwoorden. Hoeveel juist? 772,904,991 unieke mailadressen zowaar. Dringend tijd om je online beveiliging opnieuw te bekijken, niet?

Meer info hier.

Hoe verbeter je je online profielen? Start bijvoorbeeld met stevige en voor ieder profiel unieke wachtwoorden. Dit kan je doen door gebruik te maken van Password Managers. Deze apps genereren onder meer unieke wachtwoorden en functioneren als een online geëncrypteerde kluis in de cloud. Oh, en als je veiligheid belangrijk vindt: dan is multi-factor authenticatie een must.

Darwin en bedrijven

Ondanks velen onder u denken dat dit een quote is van Darwin: dat is niet zo maar het is wel van toepassing op dit artikel:

Het is niet de sterkste van een soort dat overleeft, zelfs niet de meest intelligente. Het is diegene die zich best kan aanpassen aan verandering.

uit een studieboek management

Zoals je ongetwijfeld reeds gelezen hebt, is het over-and-out voor Toys R Us, ooit een belangrijke retailer voor speelgoed. Vele factoren hebben tot deze ondergang geleid maar hier staan enkele in detail uitgelegd.

De nieuwe speler is Amazon, een online retailer. Inderdaad, geen klassieke bakstenen gebouw maar een online winkel. 

Maar niet dezelfde fout. Verstop je niet. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

Meer informatie hier.

A Darwin-like story about companies

Unlike many think this is NOT a quote from Darwin but it’s still applicable here:

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

from a management study text

Like many of us already know, Toys R Us is gone. There are many factors involved in this failure, but here are some of them in more detail.

The new kid on the block is Amazon, the online retailer. That’s right, no more brick and cement stores. In case you missed it, that’s old school.

Don’t make the same mistake. Don’t hide. It’s time to act.

More information here.

En net daarom zijn Microservices essentiëel

Elk bedrijf heeft een business model. En het ontwikkelen ervan heeft veel energie gevraagd. En ook al is een business model de sleutel tot succes, het hoeft geen statisch gegeven te zijn. Het is zo belangrijk te weten wat er aan de hand is in zake nieuwe technologieën en dus nieuwe mogelijkheden.

Naar mijn (bescheiden) mening dient een business model regelmatig aangepast te worden om nieuwe kansen tegemoet te komen wanneer nieuwe technologieën onder ontwikkeling zijn of ontwikkeld zijn. Het is onontbeerlijk om je bewust te zijn van wat er rondom jou gebeurd. Nieuwe technologieën creëren nieuwe mogelijkheden. Uw concurrentie weet dat. En jij

Lees meer.

Why Microservices are essential

Every company has his business model. And there’s a lot of energy involved in this matter. Although a business model is key to success, it doesn’t have to be something static. It’s important to have a good understanding of what’s going on regarding technologies and new opportunities. 

In my (humble) opinion, a business plan needs to adapt frequently to meet the opportunities that arise when new technology is developed or under development. It’s important to be aware about what is happening around you. New technologies create new opportunities. The competition knows that. Do you?

Read more about it here.